Prva pomoć (PP)

ISPIT IZ PRVE POMOĆI
Datum i vrijeme ispita: 10.10.2017 10:00. Mjesto provedbe: ŠIBENIK
1. PETKOVIĆ LUKA
2. VLAHOV NIKOLA
3. VUNIĆ KRISTINA
4. RAČUNICA RATKO
5. MULLIS SARA

Datum i vrijeme ispita: 10.10.2017 10:30. Mjesto provedbe: ŠIBENIK
6. SARAJLIĆ IVANA
7. LOKAS VIKTORIJA
8. PALINIĆ ANTE
9. ORLOVIĆ MARTA
10. PAIĆ KARLO
11. BEDRICA KRISTINA .
12. ŠKRLIN DAVID
13. VAPSKA ANGELINA
14. BAKULA NATALIJA

Datum i vrijeme ispita: 10.10.2017 11:00. Mjesto provedbe: ŠIBENIK
15. PLENČA IVAN
16. GRUBIŠIĆ BRUNO
17. PALINIĆ VICE
18. GOLEŠ NIKOLA
19. ABRAMOVIĆ BARBARA
20. MORIĆ IVA
21. IVANDA KATIJA
22. ALVIŽ KRISTINA

Ponijeti osobnu i knjižicu kandidata.