B

a-36

Motorno vozilo čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500kg i koje nema više od 8 sjedala ne računajući sjedalo vozača. Pridodati se može priključno vozilo ali najveća dopuštena masa priključnog vozila ne smije prelaziti 750kg i ta kombinacija ne smije prelaziti 3500kg najveću dopuštenu masu. Iznimno, priključno vozilo može prijeći najveću dopuštenu masu 750kg ali kombinacija obaju vozila ne smije prijeći najveću dopuštenu masu od 4250kg te se za takvu kombinaciju mora položiti poseban ispit .

Minimalna dob za upravljanje je 18 godina ( uvijet za početak osposobljavanja je 17 godina i 6 mjeseci)